greek
english
 
 
 
credit εικόνων
path

path
 

Οι βιοφαρμακευτικές ουσίες (biopharmaceuticals), είναι δραστικές ύλες που παράγονται με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Στις μέρες μας οι καλλιέργειες κυττάρων μικροοργανισμών, γενετικά τροποποιημένων με την μέθοδο του ανασυνδιασμένου DNA αποτελούν την τεχνολογία αιχμής για την βιομηχανική παραγωγή πολλών σημαντικών βιοφαρμάκων. Αυτά έχουν προκαλέσει επανάσταση στην σύγχρονη Ιατρική και θεωρούνται ως οι σημαντικότεροι θεραπευτικοί παράγοντες του 21ου αιώνα. Η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει από βιοσυνθετικές ουσίες με δομή πεπτιδίου (άνω των 200) που έχουν παρασκευασθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια. Σ’ αυτές συγκαταλέγονται:
i) πρωτεϊνες που παράγονται με την τεχνολογία του ανασυνδιασμένου DNA  (recombinant DNA technology, rDNAs). Στην δεκαετία του 1980 χαρακτηριστικό παράδειγματα αποτελούν η ινσουλίνη και οι αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες.
ii) μονοκλωνικά αντισώματα, παραγόμενα ομοίως με την τεχνολογία του ανασυνδιασμένου DNA (recombinant therapeutic monoclonal antibodies, mAbs). Στην δεκαετία του 1990 αλλά και πιο πρόσφατα, χαρακτηριστικό παράδειγματα αποτελούν τα θεραπευτικά μονοκλωνικά αντισώματα. 

Άλλες βιοσυνθετικά παρασκευασθείσες ουσίες είναι η ερυθροποιητίνη, πεπτιδικές ορμόνες, κολλαγονούχες ουσίες, αυξητικοί και άλλοι παράγοντες του αιμοποιητικού συστήματος, αλβουμίνη, διάφορα ένζυμα, αντιγόνο αντιτετανικού εμβολίου, ανοσοσφαιρίνες, μονοκλωνικά αντισώματα, αντιμικροβιακά πεπτίδια κλπ. Στην BReL η κατοχή της σχετικής τεχνογνωσίας παρέχει την δυνατότητα αλλά και το μεγάλο πλεονέκτημα της επιλεκτικής παραγωγής μιας ουσίας στο πλαίσιο επιλεγμένης συνεργασίας. Ορισμένες ουσίες έχουν τρομερό εμπορικό ενδιαφέρον, π.χ. η λιανική τιμή της ενέσιμης μορφής ενός παράγοντα που δρά στο αιμοποιητικό σύστημα ανέρχεται σήμερα σε άνω των 600.000 ευρώ ανά γραμμάριο.   

Σύμφωνα με την προτεινόμενη επένδυση του ΕΣΠΑ, με βιοσυνθετική μέθοδο που θα περιλαμβάνει τις Κυτταρικές Καλλιέργειες και την τεχνολογία του ανασυνδιασμένου DNA, θα παράγουμε κατά σειρά προτεραιότητας:
α) δύο βιομόρια πεπτιδικής δομής, την ινσουλίνη (αντιδιαβητική ορμόνη του μεταβολισμού) και το αντιγόνο HBsAg (παρασκευή εμβολίου κατά της ηπατίτιδας τύπου-Β).
β) Με την μέθοδο των Κυτταρικών Καλλιεργειών θα παράγουμε μία αντιβιοτική ουσία μη πεπτιδικής σύστασης, είτε τύπου β-λακτάμης π.χ. πενικιλλίνη - κεφαλοσπορίνη, είτε μία αμινογλυκοσίδη π.χ. στρεπτομυκίνη.  
Τα παραγόμενα βιοπροϊόντα θα μπορούν να διατεθούν στον εγχώριο και διεθνή χώρο της Υγείας, υπό μορφή καθαρής δραστικής ουσίας είτε για ιατρικούς είτε για ερευνητικούς σκοπούς (παρασκευή ενεσίμων σκευασμάτων και χρήση στο εργαστήριο, αντίστοιχα). Στην BReMeL δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία του marketing. Πλην του έντυπου πληροφοριακού υλικού, τα προϊόντα θα προβληθούν και θα προωθηθούν μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, του διαδικτύου (e-marketing, e-shopping), και της διαφημιστικής καταχώρησης σε sites διεθνών επιστημονικών περιοδικών μεγάλης επισκεψιμότητας, π.χ. Nature, Science ή επώνυμων εκδοτικών οίκων, π.χ. Elsevier, Wiley-Liss κλπ.

1. Ινσουλίνη:
Ο επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά κατά τις επόμενες δεκαετίες. Μια πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι μέχρι το έτος 2030 θα υπάρχουν 366 εκατομμύρια διαβητικοί σε όλο τον κόσμο, γεγονός που θα οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση φθηνής ινσουλίνης και προσιτής σε φτωχές χώρες. Η Ινδία με 30 εκατομμύρια διαβητικούς κατέχει σήμερα τα σκήπτρα. Κάθε χρόνο εκδηλώνονται παγκοσμίως 70.000 νέες περιπτώσεις νεανικού σακχαρώδη διαβήτη τύπου-1 σε παιδιά  0-14 ετών. Στην Ελλάδα ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε 120-130 νέες περιπτώσεις.

Η ενέσιμη ινσουλίνη ανήκει στα λεγόμενα φάρμακα  πρώτης γραμμής για την υγεία των περίπου 450.000 Ελλήνων διαβητικών. Λόγω απουσίας της εγχώριας παραγωγής της εισάγεται από τις μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες, όπως η Novo Nordisk της Δανίας, η Elli - Lilly της Αμερικής και η Sanofi της Γαλλίας, με ό,τι οικονομικές απώλειες συνεπάγεται για την χώρα μας στην αντιμετώπιση μιας ισόβιας νόσου, όπως είναι ο σακχαρώσης διαβήτης. Στις μέρες μας, οι ινσουλινο-εξαρτώμενοι διαβητικοί ασθενείς κάνουν χρήση της βιοσυνθετικής ινσουλίνης, που παράγεται από καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων μικροργανισμών (βακτήρια ή μύκητες). H ουσία αυτή είναι γενετικά συμβατή με το ανθρώπινο σώμα, όπως ακριβώς η φυσικώς εκκρινόμενη από το πάγκρεας του ανθρώπου.  

Στην μέθοδο που θα εφαρμόσουμε, η ινσουλίνη θ’ απομονώνεται από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών στο γονιδίωμα των οποίων θα έχει εισαχθεί το γονίδιο της ανθρώπινης ινσουλίνης υπό συνθετική μορφή. Μετά την λήψη της ανασυνδιασμένης ινσουλίνης σε καθαρή μορφή θα επιδιώξουμε την μορφοποίησή της σε ενέσιμη σκεύασμα. Το εν λόγω βιο-ομοειδές εμπορικό σκεύασμα θ’ αντιπροσωπεύει την πρώτη βιοσυνθετική "made in Greece" ινσουλίνη, εφάμιλλη από άποψη βιοϊσοδυναμίας των Δανέζικων ινσουλινών και με χαμηλότερο κόστος παραγωγής και διάθεσης. Και τούτο διότι, το πολύ χαμηλό κόστος των θρεπτικών καλλιεργητικών υλικών θα μειώσει την μονάδα κόστους της παραγομένης ινσουλίνης με συνέπεια την πτώση της τιμής διάθεσής της. Αυτό θα την καταστήσει πιο προσιτή στους ολοένα αυξανόμενους ινσουλινο-εξαρτώμενους ασθενείς αλλά προπάντων στους οικονομικά ασθενέστερους πληθυσμούς. Το ενδιαφέρον από τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να είναι αυξημένο, αν λάβουμε υπ’ όψη μας ότι μόλις στις αρχές του 2013 η ΕΜΕΑ (European Medicines Agency) χορήγησε τις δύο πρώτες άδειες κυκλοφορίας σε ισάριθμες βιο-ομοειδείς ινσουλίνες.

2. Αντιγόνο HΒsAg:
Με εφαρμογή της ίδιας τεχνικής θα υφίσταται η δυνατότητα απομόνωσης σε του αντιγόνου HΒsAg. Μετά την λήψη του σε καθαρή μορφή θα επιδιωχθεί η παρασκευή του πρώτου Ελληνικού βιοομοειδούς εμβολίου κατά της ηπατίτιδος-Β, αδειοδοτούμενο παρομοίως όπως και η ανασυνδιασμένη ινσουλίνη. Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθ’ όσον το απομονωθέν αντιγόνο HΒsAg με την προτεινόμενη μέθοδο επάγει ισχυρή ανοσολογική απόκριση σε πειραματόζωα...μετά την απομόνωση της ινσουλίνης θ’ αναφερθούμε εκτενέστερα

3. Αντιβίωση:
Βιοσυνθετική παραγωγή αντιβιοτικών ουσιών μη πεπτιδικής σύστασης, π.χ. πενικιλλίνης, κεφαλοσπορινών κλπ. Η μέθοδος θα βασίζεται στην καλλιέργεια μικροοργανισμών και στην απομόνωση της εκκριθέντος αντιβιοτικού από το θρεπτικό υγρό καλλιέργειας ... εκτενέστερη αναφορά μετά την απομόνωση της ινσουλίνης και του HBsAg

 
 
Η ιστοσελίδα είναι υπό ανακατασκευή
Copyright © 2019 Bremel