greek
english
 
 
 
credit εικόνων
path

Σχετικά με εμάς

path
 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

Οι πρωτογενείς δραστικές φαρμακευτικές ουσίες για την παραγωγή  βιο-ομοειδών φαρμάκων (biosimilar medicines) στη χώρα μας, είναι στο σύνολό τους εισαγόμενες. Η εγχώρια βιοτεχνολογική παραγωγή τους σε καθαρή μορφή και η διάθεση των παραγόμενων biosimilar φαρμάκων εντός και εκτός Ελλάδος, όπως και η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων Βιοϊατρικής Μηχανικής (biomedical engineering) - του πλέον καινοτόμου τομέα της σύγχρονης Ιατρικής - ενέχουν διαχρονικά το δυναμικό της θετικής συμβολής στην ανάπτυξη της Εθνικής μας Οικονομίας.     

Η συλλογιστική αυτή γεννήθηκε κατόπιν μακρόχρονης μελέτης της σχετικής διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και  αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό για την δημιουργία της BReMeL. Πρόκειται για μια  υπό σύσταση βιοτεχνολογική Εταιρεία - αρχικά υπό μορφή εργαστηριακής μονάδος, με την προοπτική μετατροπής της σε μονάδα παραγωγής βιοπροϊόντων σε βιομηχανική κλίμακα - της οποίας η παραγωγική ανάπτυξη θα βασίζεται πλην των άλλων και σ’ εφαρμογές της σύγχρονης μηχανικής κυττάρων-ιστών (cell-tissue engineering).

Ο σχεδιασμός της BReMeL περιλαμβάνει την λειτουργία 3 Τμημάτων, με προτεραιότητα την ενεργοποίηση του Τμήματος Α:

Α. Τμήμα Παραγωγής (εμπορικό)

Β. Τμήμα Έρευνας - Διάγνωσης (επιστημονικό)

Γ. Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης (εκπαιδευτικό)

Α. Τμήμα Παραγωγής:

Α1. Τομέας παραγωγή Βιοφαρμάκων

Α2. Τομέας παραγωγής προϊόντων Αναγεννητικής Ιατρικής

Β. Τμήμα Έρευνας και Διάγνωσης:  

Β1. Τομέας έρευνας

Β2. Τομέας διάγνωσης

Γ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης:

Γ1. Τομέας εκπαίδευσης νέων επιστημόνων

Γ2. Τομέας ενημέρωσης κοινού

Η θεματολογία όλων των Τμημάτων θα έχει ως πεδίο αναφοράς την συνδιαστική εφαρμογή τεχνικών από τρία πεδία της σύγχρονης Βιολογίας:

1) Από την Κυτταρική Βιολογία, τις τεχνικές των κυτταροκαλλιεργειών (cell cultures).
2) Από την Μοριακή Βιολογία και την Γενετική Μηχανική (genetic engineering), την τεχνική του ανασυνδιασμένου DNA (recombinant DNA) κ.ά.
3) Από την Αναπτυξιακή Βιολογία, την τεχνική δημιουργίας επαγόμενων πολυδύναμων κυττάρων (induced pluripotent stem cells, iPSCs) καθώς και την χρήση αρχέγονων βλαστικών κυττάρων (stem cells) για δημιουργία κυτταρικών τύπων με συγκεκριμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά.

Συνοπτικά η BReMeL στοχεύει στα εξής:

Α1. Τομέας παραγωγής Βιοφαρμάκων:
i)
παραγωγή ανασυνδιασμένης ινσουλίνης σε καθαρή μορφή (purified) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αντίστοιχης μονογραφίας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας VIII.
ii) με την ίδια τεχνική, απομόνωση σε καθαρή μορφή του αντιγόνου ηπατίτιδος-Β για παραγωγή του αντίστοιχου εμβολίου.
iii) παραγωγή άλλων δραστικών ουσιών πεπτιδικής σύστασης και αντιβιοτικών μη πεπτιδικής σύστασης (πενικιλλίνη, κεφαλοσπορίνες κλπ).  

Α2. Τομέας παραγωγής προϊόντων Αναγεννητικής Ιατρικής:
α)
παραγωγή κυτταρικών μοσχευμάτων: επί εγκεφαλικού επεισοδίου, μόσχευμα σκελετικών μυοβλαστών για θεραπεία εμφράγματος μυοκαρδίου κλπ.
β) παραγωγή ιστικών μοσχευμάτων: υποκατάστατο δέρματος, βιοσυνθετικά μοσχεύματα χόνδρου, μοσχεύματα οστικά, οφθαλμικά και αγγειακά.
γ) δημιουργία τράπεζας τεχνητού δέρματος με αντιμικροβιακές (ή μη αντιμικροβιακές) ιδιότητες.

Β1. Τομέας Έρευνας:
α)
δημιουργία πρότυπης κυτταρικής σειράς - με την χρήση εξειδικευμένου τύπου κυττάρων -  για ευκολότερη και φθηνότερη παραγωγή ινσουλίνης.
β) επαγωγική χρήση μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων (ΜSCs) από λιπώδη ιστό, ή από μυελό των οστών, ή από αίμα και ιστό ομφαλίου λώρου.
γ) δημιουργία τράπεζας κρυοσυντήρησης κυτταρικών σειρών.  

Β2. Τομέας Διάγνωσης:
α)
  Persolalized Oncology: παρακολούθηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων με  αντι-νεοπλασματικά φάρμακα, σε in vitro περιβάλλον κυτταρικών καλλιεργειών.
β) Clinical Genetics: ανίχνευση γονιδιακού πολυμορφισμού και μεταλλάξεων.

Γ1. Τομέας εκπαίδευσης νέων επιστημόνων
Γ2. Τομέας ενημέρωσης κοινού

Τα βιοπροϊόντα του Τμήματος Α1 θα διατίθενται προς πώληση στην εγχώρια και διεθνή αγορά υπό μορφή καθαρής δραστικής ουσίας είτε για θαραπευτικούς είτε  για ερευνητικούς σκοπούς (παρασκευή biosimilar φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή χρήση στο εργαστήριο, αντίστοιχα). Ειδικότερα για την βιοσυνθετική ινσουλίνη - τον πρωταρχικό στόχο παραγωγής - θα επιδιώξουμε την μορφοποίησή της σε ενέσιμη μορφή που θα αντιπροσωπεύει την πρώτη "made in Greece" βιο-ομοειδή ινσουλίνη, εφάμιλλη των αντίστοιχων κυκλοφορούντων και με χαμηλό κόστος παραγωγής σε βιομηχανική κλίμακα. Μόλις στις αρχές του 2013 η ΕΜΕΑ (European Medicines Agency) χορήγησε τις δύο πρώτες άδειες κυκλοφορίας σε ισάριθμες biosimilar σκευάσματα (βιοφάρμακα αυτού του τύπου αδειοδοτούνται αποκλειστικά από την ΕΜΕΑ).

Συνοπτικό βιογραφικό:

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.
 • Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.
 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από την Ιατρική του Α.Π.Θ (βαθμολογία άριστα).
 • Πτυχιούχος ΣΕΛΕΤΕ Θεσ/νίκης
 • Καθηγητής σε Δημόσια ΙΕΚ.
 • Πολυετής διδακτική πείρα (συνεχόμενη οκταετία) σαν έκτακτος καθηγητής στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: α) διδασκαλία του μαθήματος Κτηνιατρικής Φαρμακολογίας στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής β) διδασκαλία εργαστηρίου Κλινικής Ανοσοβιολογίας στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.
 • Το κύριο ερευνητικό μου ενδιαφέρον εστιάζεται στις τεχνικές των κυτταροκαλλιεργειών, τις οποίες μελέτησα στο Paterson Institute of Christie Hospital, Manchaster-Αγγλία και με το οποίο διατήρησα μακρόχρονη συνεργασία (επισκέπτης ερευνητής). Επίσης, στην αντιμετώπιση της τοξίνης του άνθρακα και στην θεραπευτική χρήση των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στο μεταβολικό σύνδρομο.
 • Υπήρξα επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής / Α.Π.Θ, όπου οργάνωσα το Τμήμα  κυτταροκαλλιεργειών του ίδιου εργαστηρίου.
 • Κάτοχος του υπ’ αριμθ. 1003638 / 02 Aυγ. 2001 Εθν. Διπλώμ. Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για μια νέα μέθοδο κυτταροκαλλιεργειών των αρχεγόνων αιμοποιητικών κυττάρων του ανθρωπίνου μυελού των οστών. Πρόκειται για Ευρωπαϊκό ΔΕ, καθ’ ότι λόγω καινοτομίας του θέματος η έκδοσή του ΔΕ βασίσθηκε σε αποκλειστική αξιολόγηση από το European Patent Organization (application number: GO4247, GR2000100232, Aug. 2001). Η σχετική εργασία  δημοσιεύθηκε στο Methods in Cell Science, 2003;25(3-4):201-210).
 • Σύμβαση ανάθεσης έργου με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας) για επίλυση ερευνητικού θέματος σχετιζόμενο με Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία.
 • Συγγραφή μονογραφίας, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Νευρολογική κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου, με τίτλο: “Stem cells in Alzheimer’s Disease” (αριθμ. συμβολαιογραφικής πράξης κατάθεσης 398/7-12-2011).
 • Συνεργασία με τον Prof. Nohad Gresh του Universite Paris Descartes, Faculty de Medicine de Paris – France, για αδρανοποίηση της τοξίνης του άνθρακα.   
 • Παράδοση διαλέξεων στο ιατρικό προσωπικό πανεπιστημιακών κλινικών  σε θέματα εφαρμογών των κυτταρικών καλλιεργειών.  
 • Καταχώρηση του ονόματός μου στην 26η Aμερικανική έκδοση / 2009 του “Who’s Who in the World”, links: http://bios.marquiswhoswho.com /dimitrios_bouzianas/retired_army_colonel_pharmacist/7684300 και https://cgi.marquiswhoswho.com/OnDemand/Default.aspx?last_name=Bouzianas&first_name=Dimitrios 
 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε 2 διεθνή συνέδρια, σε Γερμανία (100η επέτειος απονομής του βραβείου Νόμπελ στον Paul Ehrich- Nυρεμβέργη, 2008) και Κίνα (1ο BIT’s Vaccines Παγκόσμιο Συνέδριο-Guangzhou, 2008).
 • Επί είκοσι έτη εργάστηκα σαν Φαρμακοποιός στον Ελληνικό στρατό.
 • Συμμετείχα σε πληθώρα πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονικών διαλέξεων και ημερίδων.
 • Δημοσιευμένες εργασίες: Στην “Ελληνική Ιατρική” και σε peer-reviewed περιοδικά, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouzianas+D
 • Βιβλίο μου με τίτλο "Μαθήματα Κτηνιατρικής Φαρμακολογίας" (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία-Θεσ/νίκη 2006) διανέμεται και  διδάσκεται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, link: http://www.gbip.gr/book/153725  
 • Έχω συγγράψει το Γενικό Μέρος του μαθήματος της Φαρμακολογίας για τους φοιτητές των Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
 • Η εργασία του link: http://pubs.acs.org/doi/citedby/10.1021/jm901024b
  επιλέχθηκε - από την μεγαλύτερη επιστημονική εταιρεία του κόσμου, την American Chemical Society  (ACS) - μεταξύ εργασιών από 39 peer-reviewed περιοδικά της, στο εβδομαδιαίο PressPac για θέματα ενημέρωσης του κοινού, της 23ης Ιουνίου 2010 με τίτλο: New medical weapons to protect against anthrax attacks, links: http://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2010/acs-presspac-june-232010/new-medical-weapons-to-protect-against-anthrax-attacks.html και http://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2010/acs-presspac-june-232010.html
 • Αντίκτυπο της ανωτέρω εργασίας μου στην πληροφόρηση της κοινής γνώμης: α) Why is Dimitrios G. Bouzianas an expert in Anthrax? http://www.expertscape.com/ar/anthrax/a/Bouzianas%2C+Dimitrios+G  β) Study says U.S. advancing technology to fight bioterror, by: BioPrepWatch (BPW), an internet-based newswire in ChicagoJun 24, 2010 http://bioprepwatch.com/news/study-says-u-s-advancing-technology-to-fight-bioterror/213523/ και http://bioprepwatch.com/about-us/ γ) New Medical Weapons to Protect Against Anthrax Attacks: http://www.infectioncontroltoday.com/news/2010/06/new-medical-weapons-to-protect-against-anthrax-at.aspx και http://www.infectioncontroltoday.com/topics/bioterrorism.aspx?pg=3 δ) Ready for an Anthrax Attack: New Generation of Vaccines and Antibiotics Under Development: http://beforeitsnews.com/healthcare/2010/06/ready-for-an-anthrax-attack-new-generation-of-vaccines-and-antibiotics-under-development-85131.html
 • Αριθμός citations των εργασιών μου από άλλους συγγραφείς: 53 citations συνολικά, εκ των οποίων: 1 citation από τους: Cristina Lo Celso, Rachael J. Klein and David T. Scadden του Massachusetts General Hospital, Boston και του Harvard University, Cambridge, Massachusetts, στην εργασία “Analysis of the Hematopoietic stem cell niche” in Current Protocols in Stem Cell Biology, 2007, DOI: 10.1002/9780470151808.sc02a05s3, 1 citation, in: Blood 2013 121:2882-2890 και 51 citations στο   link: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8363196400


Δρ. Μπουζιανάς Δημήτριος
Βιολόγος - Φαρμακοποιός- Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.
Ειδικός στις τεχνικές Κυτταρο-καλλιεργειών.
Πρώην Επιστημ. Συνεργ. Εργαστηρίου Ιστολογ.-Εμβρυολογ. Ιατρικής Α.Π.Θ.
Πρώην επίκ. Καθηγητής AΤΕΙ Θεσ/νίκης.
Πρώην Συνταγματάρχης Υγειονομικού.
Nυν επιστημ. Συνεργάτης Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, 1η Παθολογική Προπαιδευτική  Κλινική - Ιατρική Σχολή AΠΘ.

Διεύθυνση
Θερμαϊκού 4, ΤΚ 543 52 - Θεσ/νίκη
τηλ. 2310 934 094
κιν. 6 98 98 24 515
Ε-mail: dimbou55@gmail.com

** Σημαντικό: H ιστοσελίδα της ΒReMeL τελεί υπό κατασκευή και το περιεχόμενο των περισσοτέρων επιμέρους ενοτήτων είναι ατελές. Ο στόχος μας είναι “αναγνωριστικός” καθώς σκοπεύουμε σε μια πρώτη γνωριμία με ενδιαφερόμενους φορείς για περαιτέρω συνεργασία. Οι σελίδες σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνονται - ανανεώνονται με το κατάλληλο υλικό, μέχρι να πάρουν μια τελική μορφή.

 

 
 
Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή
Copyright © 2014 Bremel
twitter
facebook