greek
english
 
 
 
credit εικόνων
Δομή - Λειτουργία Έρευνα Προϊόντα Επικοινωνία

Η BReMeL, μια
καινοτόμα
Ελληνική Βιοτεχνολογική εταιρεία (υπό-σύσταση) με έδρα την Θεσσαλονίκη, σε πλήρη ανάπτυξη θα περιλαμβάνει την λειτουργία 3 Τμημάτων: Εμπορικό – Επιστημονικό - Εκπαιδευτικό. Εκτιμούμε ότι, η υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας που αφορά στην παραγωγή βιοφαρμάκων και προϊόντων Αναγεννητικής Ιατρικής, ενέχει μακροπρόθεσμα την δυναμική της αλλαγής του “τοπίου” στον κλάδο της Ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας και Ιατροβιολογικής έρευνας.Στο παρελθόν, υφιστάμενο επενδυτικό project της BReMeL για την παραγωγή τριών βιοφαρμακευτικών πρώτων υλών (ανασυνδιασμένη ινσουλίνη, ανασυνδιασμένο HBsAg, πενικιλλίνη) είχε ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 με το ανώτερο επιτρεπτό ποσό των 290.000,00 Ευρώ, χαρακτηρίσθηκε “εξαιρετικά δυναμικό” και η καινοτομία του βαθμολογήθηκε με άριστα (20/20).  


α) Ανάπτυξη νέας θεραπευτικής στρατηγικής για ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση των CAR T-cells στην ανθεκτική Β-οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία.β) Δημιουργία εξειδικευμένης κυτταρικής σειράς από ανθρώπινα β-κύτταρα Langerhans για παραγωγή ινσουλίνης.γ) Δημιουργία πειραματικών κυτταρικών μοντέλων (disease modeling) με την επαγωγική διαφοροποίηση μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων (ΜSCs) ή επαγόμενων πολυδύναμων κυττάρων (iPSCs) για μελέτη της παθοφυσιολογίας ανίατων νοσημάτων (νευροεκφυλιστικές παθήσεις, καρδιοπάθειες κλπ) και δοκιμή νέων φαρμάκων.  Η Ελληνική Φαρμακευτική Βιομηχανία είναι στο σύνολό της μεταπραττική, με μηδενική πρωτογενή παραγωγή δραστικών φαρμακευτικών ουσιών και ως εκ τούτου η επιβίωση του εγχώριου φαρμάκου εξαρτάται αποκλειστικά από τις διεθνείς αγορές (Ινδία, Κίνα κλπ). Αρχικός στόχος είναι να καταστεί η BReMeL η πρώτη εγχώρια εταιρεία πρωτογενούς παραγωγής, σε μαζική κλίμακα:α) Δραστικών βιοφαρμακευτικών ουσιών σε καθαρή μορφή για παραγωγή βιοφαρμάκων (biopharmaceuticals), σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντιστοίχων μονογραφιών της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας VIII (Ph.Eur VIII), κάνοντας χρήση του "κυτταρικού εργαστηρίου" μικροοργανισμών και της τεχνολογίας του ανασυνδιασμένου DNA.β) Προϊόντων Αναγεννητικής Ιατρικής (Regenerative medicine products) εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BReMeL μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, με e-mail ή τηλεφωνικά.

Καλώς ήρθατε στην BReMeL!!

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο της BReMeL, μιας νέας - υπό σύσταση Ελληνικής εταιρείας παραγωγής βιοτεχνολογικών προϊόντων για χρήση στην Ιατρική πράξη και έρευνα.

 

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ VIDEO-ANIMATIONS ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ:

1O Bίντεο: Τα πιο σημαντικά σημεία της σημερινής ακολουθούμενης θεραπευτικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νεανικής R/R B-ALL (ανθεκτική Β-οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία) με χορήγηση anti-CD19  CAR-T κυττάρων, που οδηγεί είτε σε πλήρη αλλά βραχυπρόθεσμη ύφεση είτε σε θεραπευτικά αδιέξοδα (αυτό το βίντεο θα φορτωθεί σύντομα).

 2O Bίντεο: Η DoLeBI μέθοδος, μία καινοτόμος εναλλακτική προσέγγιση για την θεραπεία της αυτής νόσου με  χορήγηση ομοίως anti-CD19 CAR-T κυττάρων (αυτό το βίντεο θα φορτωθεί λίγες εβδομάδες μετά το 1O, όταν θα δηλωθεί η ημερομηνία προτεραιότητας για Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).

DoLeBI (Dose- and Leukemia Burden- Independent) θεραπευτικό προγνωστικό μοντέλο: Μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση ανεξάρτητη της χορηγούμενης δόσης των anti-CD19 CAR-T κυττάρων και του λευχαιμικού φορτίου, που θα στοχεύει:

1. Στην μείωση της έντασης εκδήλωσης ή και πλήρη κατάργηση των σοβαρών τοξικών παρενεργειών (CRS - νευροτοξικότητα) μετά την χορήγηση anti-CD19 CAR-Τ κυττάρων.

2. Στην μετάπτωση της κακής πρόγνωσης νεανικής R/R B-ALL σε μη θανατηφόρα διαχειρίσιμη χρόνια ασθένεια, που θα εμφανίζει ήπιας έντασης και βραχείας διάρκειας - ή και καθόλου - συμπτώματα.

 

            

 
 
 
 
Η ιστοσελίδα είναι υπό ανακατασκευή
Copyright © 2019 Bremel