greek
english
 
 
 
credit εικόνων
path

Σχετικά με εμάς

path
 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

Οι πρωτογενείς δραστικές φαρμακευτικές ουσίες για την παραγωγή  βιο-ομοειδών φαρμάκων (biosimilar medicines) στη χώρα μας, είναι στο σύνολό τους εισαγόμενες. Η εγχώρια βιοτεχνολογική παραγωγή τους σε καθαρή μορφή και η διάθεση των παραγόμενων biosimilar φαρμάκων εντός και εκτός Ελλάδος, όπως και η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων Βιοϊατρικής Μηχανικής (biomedical engineering) - του πλέον καινοτόμου τομέα της σύγχρονης Ιατρικής - ενέχουν διαχρονικά το δυναμικό της θετικής συμβολής στην ανάπτυξη της Εθνικής μας Οικονομίας.     

Η συλλογιστική αυτή γεννήθηκε κατόπιν μακρόχρονης μελέτης της σχετικής διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και  αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό για την δημιουργία της BReMeL. Πρόκειται για μια υπό σύσταση βιοτεχνολογική Εταιρεία - αρχικά υπό μορφή εργαστηριακής μονάδος, με την προοπτική μετατροπής της σε μονάδα παραγωγής βιοπροϊόντων σε βιομηχανική κλίμακα - της οποίας η παραγωγική ανάπτυξη θα βασίζεται πλην των άλλων και σ’ εφαρμογές της σύγχρονης μηχανικής κυττάρων-ιστών (cell-tissue engineering).

Ο σχεδιασμός της BReMeL περιλαμβάνει την λειτουργία 3 Τμημάτων, με προτεραιότητα την ενεργοποίηση του Τμήματος Α:

Α. Τμήμα Παραγωγής (εμπορικό)

Β. Τμήμα Έρευνας - Διάγνωσης (επιστημονικό)

Γ. Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης (εκπαιδευτικό)

Α. Τμήμα Παραγωγής:

Α1. Τομέας παραγωγή Βιοφαρμάκων

Α2. Τομέας παραγωγής προϊόντων Αναγεννητικής Ιατρικής

Β. Τμήμα Έρευνας και Διάγνωσης:  

Β1. Τομέας έρευνας

Β2. Τομέας διάγνωσης

Γ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης:

Γ1. Τομέας εκπαίδευσης νέων επιστημόνων

Γ2. Τομέας ενημέρωσης κοινού

Η θεματολογία όλων των Τμημάτων θα έχει ως πεδίο αναφοράς την συνδιαστική εφαρμογή τεχνικών από τρία πεδία της σύγχρονης Βιολογίας:

1) Από την Κυτταρική Βιολογία, τις τεχνικές των Κυτταροκαλλιεργειών (cell cultures). 

2) Από την Μοριακή Βιολογία και την Γενετική Μηχανική (genetic engineering), την τεχνική του ανασυνδιασμένου DNA (recombinant DNA) κ.ά.

3) Από την Αναπτυξιακή Βιολογία, την τεχνική δημιουργίας επαγόμενων πολυδύναμων κυττάρων (induced pluripotent stem cells, iPSCs) καθώς και την χρήση αρχέγονων βλαστικών κυττάρων (stem cells) για δημιουργία κυτταρικών τύπων με συγκεκριμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. 

Συνοπτικά η BReMeL στοχεύει στα εξής:

Α1. Τομέας παραγωγής Βιοφαρμάκων:

i) παραγωγή ανασυνδιασμένης ινσουλίνης σε καθαρή μορφή (purified) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αντίστοιχης μονογραφίας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας VIII.

ii) με την ίδια τεχνική, απομόνωση σε καθαρή μορφή του αντιγόνου ηπατίτιδος-Β για παραγωγή του αντίστοιχου εμβολίου.

iii) παραγωγή άλλων δραστικών ουσιών πεπτιδικής σύστασης και αντιβιοτικών μη πεπτιδικής σύστασης (πενικιλλίνη, κεφαλοσπορίνες κλπ).  

Α2. Τομέας παραγωγής προϊόντων Αναγεννητικής Ιατρικής:

α) παραγωγή κυτταρικών μοσχευμάτων: επί εγκεφαλικού επεισοδίου, μόσχευμα σκελετικών μυοβλαστών για θεραπεία εμφράγματος μυοκαρδίου κλπ.

β) παραγωγή ιστικών μοσχευμάτων: υποκατάστατο δέρματος, βιοσυνθετικά μοσχεύματα χόνδρου, μοσχεύματα οστικά, οφθαλμικά και αγγειακά.

γ) δημιουργία τράπεζας τεχνητού δέρματος με αντιμικροβιακές (ή μη αντιμικροβιακές) ιδιότητες. 

Β1. Τομέας Έρευνας:

α) δημιουργία πρότυπης κυτταρικής σειράς - με την χρήση εξειδικευμένου τύπου κυττάρων -  για ευκολότερη και φθηνότερη παραγωγή ινσουλίνης.

β) επαγωγική χρήση μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων (ΜSCs) από λιπώδη ιστό, ή από μυελό των οστών, ή από αίμα και ιστό ομφαλίου λώρου.

γ) δημιουργία τράπεζας κρυοσυντήρησης κυτταρικών σειρών.  

δ) έμφαση στην θεραπευτική χρήση των CAR T-cells σε αιμοποιητικές κακοήθειες και στερεούς όγκους.

Β2. Τομέας Διάγνωσης

α) Persolalized Oncology: εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων με  αντι-νεοπλασματικά φάρμακα, στο  in vitro περιβάλλον κυτταρικών καλλιεργειών.

β) Clinical Genetics: ανίχνευση γονιδιακού πολυμορφισμού και μεταλλάξεων.

Γ1. Τομέας εκπαίδευσης νέων επιστημόνων:

Θεωρητικά σεμινάρια και πρακτική εξάσκηση νέων επιστημόνων στις σύγχρονες τεχνικές των Κυτταροκαλλιεργειών / Μοριακής Βιολογίας και των βιοτεχνολογικών εφαρμογών τους -- Έκδοση σχετικού επιστημονικού συγγράματος.

Γ2. Τομέας ενημέρωσης κοινού:

Διαλέξεις, προβολές κλπ για την ενημέρωση του κοινού στα τρέχοντα θέματα της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας και Βιοηθικής -- Έκδοση διμηνιαίου ενημερωτικού newsletter.

Τα βιοπροϊόντα του Τμήματος Α1 θα διατίθενται προς πώληση στην εγχώρια και διεθνή αγορά υπό μορφή καθαρής δραστικής ουσίας είτε για θαραπευτικούς είτε  για ερευνητικούς σκοπούς (παρασκευή biosimilar φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή χρήση στο εργαστήριο, αντίστοιχα). Ειδικότερα για την βιοσυνθετική ινσουλίνη - τον πρωταρχικό στόχο παραγωγής - θα επιδιώξουμε την μορφοποίησή της σε ενέσιμη μορφή που θα αντιπροσωπεύει την πρώτη "made in Greece" βιο-ομοειδή ινσουλίνη, εφάμιλλη των αντίστοιχων κυκλοφορούντων και με χαμηλό κόστος παραγωγής σε βιομηχανική κλίμακα. Στις αρχές του 2013 η ΕΜΕΑ (European Medicines Agency) χορήγησε τις δύο πρώτες άδειες κυκλοφορίας σε ισάριθμες biosimilar σκευάσματα (βιοφάρμακα αυτού του τύπου αδειοδοτούνται αποκλειστικά από την ΕΜΕΑ). 


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Όνομα:                Δημήτριος

Επώνυμο:            Μπουζιανάς

Affiliation:          BReMeL

Διεύθυνση:          Θερμαϊκού 4, Τ.Κ. 555-34, Θεσσαλονίκη-Μακεδονία

Τηλ / κιν:            +30 2310 934094 / +30 698 98 24 515

Ηλ. ταχυδρομείο:  dimbou55@gmail.com

Skype                 dimbou55@gmail.com

URL:                     www.bremel.gr

LinkedIn:              linkedin.com/in/dimitrios-bouzianas-ceo-at-bremel-32797015b

 

ΣΠΟΥΔΕΣ: 

  • Πτυχιούχος Φαρμακευτικής, 1978 - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
  • Απόφοιτος ΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης, 1989
  • Πτυχιούχος Βιολογίας, 1993 - ΑΠΘ
  • Διδακτορικό στην Ιατρική, 2000 (με άριστα) - Α.Π.Θ. 


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:

  • Ειδικός στις τεχνικές κυτταροκαλλιεργειών: Το κύριο ερευνητικό μου ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις διάφορες τεχνικές κυτταροκαλλιεργειών. Σαν επισκέπτης επιστήμονας τις παρακολούθησα στο Ινστιτούτο Paterson του Νοσοκομείου Christie, Μάντσεστερ-Αγγλία διατηρώντας μακροχρόνια συνεργασία.
  • Βιοτρομοκρατία με τοξίνη του βακίλλου του άνθρακα.
  • Θεραπευτική χρήση ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στο μεταβολικό σύνδρομο.
  • Ανάπτυξη καινοτόμου θεραπευτικής μεθόδου με anti-CD19 CAR-T κύτταρα, έναντι κακοηθειών Β-λεμφοκυττάρων.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ACHIEVEMENTS:


 
 
Η ιστοσελίδα είναι υπό ανακατασκευή
Copyright © 2019 Bremel